اطلاعیه ثبت نام دکتری ورودی مهرماه ۹۶ در سامانه دانشجویی

By شهریور ۷, ۱۳۹۶اخبار و اطلاعیه

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع دکتری، به اطلاع متقاضیان محترم می رساند لازم است متقاضیان جهت ثبت نام در سامانه دانشجویی بوستان با  نام کاربری : شماره دانشجویی و کلمه عبور: کدملی  نسبت به تکمیل فرمها و ارسال مدارک به صورت اینترنتی و در بازه مقرر اقدام نمایند. شماره دانشجویی دانشجویان پذیرفته شده به شرح ذیل می باشد:

شماره دانشجویی نام نام خانوادگي
۹۶۱۶۵۰۰۱ پروين بهزادي
۹۶۱۶۵۰۰۲ سيده سكينه حسيني لرگاني
۹۶۱۶۵۰۰۳ فاطمه شريعتي نيا
۹۶۱۶۵۰۰۴ روزيتا صفت گل
۹۶۱۶۵۰۰۵ حسينعلي نجاري
۹۶۳۳۵۰۰۱ سمانه سادات حسيني
۹۶۳۳۵۰۰۲ عباس رضايي
۹۶۳۳۵۰۰۳ هستي طاهرخورسند
۹۶۳۳۵۰۰۴ عادل قاسمي
۹۶۳۳۵۰۰۵ سمانه محمديان
۹۶۳۳۵۰۰۶ علي مرادي دلفاني
۹۶۳۵۵۰۰۱ داود دياني
۹۶۳۵۵۰۰۲ ماهرخ رزاقي كمرودي
۹۶۳۵۵۰۰۳ سانيا سنجابي
۹۶۳۵۵۰۰۴ سميرا فدايي حيدري
۹۶۳۶۵۰۰۱ نرگس اوجاني
۹۶۳۶۵۰۰۲ زهره غياثي
۹۶۳۶۵۰۰۳ عبدالحسين مسعودي گزي
۹۶۳۶۵۰۰۴ مرضيه يعقوبي
۹۶۴۰۵۰۰۱ مريم احسني فيض ابادي
۹۶۴۰۵۰۰۲ سيدمجتبي اندرامي
۹۶۴۰۵۰۰۳ زكيه برقي

Leave a Reply