فهرست اسامی برندگان بورس مدیر عالمی و بانو در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

By دی ۲۰, ۱۳۹۵اخبار و اطلاعیه

برندگان بورسیه مدير عالمي و بانو در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۸ در جلسه ای با حضور دکتر عالمي موسس صندوق، رياست دانشگاه، معاون دانشجویی و نماینده دانشکده ها مشخص شدند.

 

فهرست اسامی برندگان بورس مدیر عالمی و بانو در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

۱- میثم غایبی (دکتری فیزیک هسته ای)

۲- حسام حسین نژاد (دکتری آنالیز عددی)

۳-بنیامین محمد علیزاده (دکتری جبر)

Leave a Reply