مرکز مشاوره و سلامت

مواجهه با مسائل مختلف زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي، تحصيلي، مذهبي، حقوقي و …. اغلب چالش برانگيز و همراه با احساس نارضايتي، سردرگمي، اضطراب، استيصال و درماندگي است. همه ما به تجربه دريافته ايم که به تنهايي قادر به ساماندهي مسائل مختلف زندگي نيستيم. گاهي ممکن است به منظور حل مشکل، از راهنمايي خانواده، دوستان و اطرافيان بهره مند شويم، اما دريافت کمک تخصصي، کنترل بهتر و سريع تر مشکل را با احتمال خطاي کمتر ميسر مي سازد.
ورود به دانشگاه و شروع دوره دانشجويي، به دليل تغييرات عمده اي که درعرصه هاي مختلف زندگي براي فرد به وجود مي آورد، معمولا تنش آور است و گاهي ممكن است دسترسي نداشتن به منابع حمايتي مطمئن، بحران هايي را براي دانشجو بوجود آورد.
مرکز مشاوره دانشجويي دانشگاه دامغان، با توجه به ضرورت هاي فوق و با هدف کمک به چنين مواردي سعي مي کند خدماتي را در زمينه مشاوره، روانشناسي، روانپزشكي، مددكاري و بهداشت روان به دانشجويان و كارکنان دانشگاه ارائه دهد.
فعاليت هاي مرکز مشاوره را مي توان به دو بخش الف، مشاوره و درمان ب، بهداشت روان تقسيم کرد.

پرسش هاي متداول:
• مشاور کيست؟
• در مشاوره چه اتفاقي مي افتد؟
• مشاوره به حل چه نوع مشکلاتي کمک مي کند؟
• آيا اطلاعات مشاوره محرمانه مي ماند؟

  • مشاور کيست؟

گروهي از متخصصان آموزش ديده و مشاوران با تجربه که به منظور کمک به افراد با طيف وسيعي از مشکلات، دوره ديده اند، در مرکز مشغول ارائه خدمات هستند.
اين گروه از متخصصان شامل، روانپزشک، روانشناس، مشاور و مددکار مي باشند. روانپزشک دکتر طب و متخصص در زمينه روانپزشکي است. روانشناس با افکار، نگرشها، احساسات و رفتار سروکار داشته و هم چنين، متخصص در آزمون هاي روانشناختي است. مشاوران با رويکردي فردي يا گروهي، زمينه را براي ايجاد تغييراتي مثبت در فرد فراهم مي کنند و درباره مسائل تحصيلي، عاطفي، خانوادگي، مذهبي، ارتباطي، حقوقي وغيره … به شما مشاوره مي دهند.

  • در مشاوره چه اتفاقي مي افتد؟

مشاوره به معني پند و اندرز دادن نيست، مشاور به دنبال اين است که به شما کمک کند تا بر مسائلي که شما را نگران کرده يا به زحمت انداخته، تمرکز کنيد و به درک روشني از آنها برسيد. نقش مشاور حمايت کردن، درک کردن، گوش دادن و پاسخ دادن بدون قضاوت و انتقاد است. او به ارزش ها، انتخاب ها و سبک زندگي شما احترام مي گذارد. او کمک مي کند تا احساساتتان را بشناسيد و در مواردي، آنچه را که در لايه هاي زيرين مشکلات کنوني شما وجود دارد، شناسايي کنيد. او مي تواند در تصميم گيري ها، انتخاب ها يا تغييراتي که به نفع تان است، شما را ياري کند.

  •  مشاور به حل چه نوع مشکلاتي کمک مي کند؟

مشاور به حل اکثرمشکلات شخصي، ارتباطي يا هويتي کمک مي کند؛ از جمله، اضطراب، استرس و افسردگي، مشکلات ارتباطي و خانوادگي، مشکلات جنسي و مسائل هويتي. مشاوره هم چنين، مي تواند به حل مشکلاتي مانند، سازگاري با فرهنگ جديد، مقابله با شرايط دشوار، تصميم گيري ها و انتخاب هاي سخت و يا مشکلات خاص مانند اعتياد، کمک کند.
صبر نکنيد تا مشکلات، بزرگ و جدي شوند ـــ ما ترجيح مي دهيم که وقتي مشکلاتتان خفيف هستند، به ما مراجعه کنيد، طوري که، بتوان مشکل را سريع تر حل کرد
. .