سرای ابوذر

متراژ:     3150 متر مربع

ظرفیت هر اتاق:     4 نفر

تعداد اتاق:     62

تعداد طبقات:     3

ظرفیت کل:     246

مقطع:     کارشناسی و کارشناسی ارشد

شماره تماس:     02335220417

امکانات:    جهت مشاهده جزییات کلیک نمایید...

سرای نورمحمد

متراژ:     2000 متر مربع

ظرفیت هر اتاق:     4-3 نفر

تعداد اتاق:     79

تعداد طبقات:     3

ظرفیت کل:     279

مقطع:     کارشناسی

شماره تماس:     02335231221

امکانات:    جهت مشاهده جزییات کلیک نمایید...

TOP