مصوبات شورا

مصوبات شورا

گزیده ای از مباحث و مصوبات شورای دانشجویی

1- با توجه به مشکلات عدیده ای که در خصوص رزرو غذای دانشجویی به ویژه ایام ماه مبارک رمضان و بدلیل بروز اشکال در سیستم دریافت و پرداخت به وجود می آید، مقرر گردید در شش ماه اول هر سال رزرو غذا تا ساعت 24 سه روز پیش از هر وعده غذا صورت پذیرد.

2- در خصوص کار دانشجویی حوزه ها مقرر گردید، مبلغ اختصاصی به کار دانشجویی تمامی حوزه ها در نیمسال بعدی با توجه به عملکرد هر حوزه در نیمسال جاری، توسط معاون دانشجویی مشخص و به مدیران حوزه های مذکور ابلاغ گردد.


 

برخي مصوبات شوراي دانشجويي  در نيمسال اول سال تحصيلي 94-93   

1- با توجه به اهميت کلاسهاي آيين دانشجويي مقرر گرديد به دانشجويان در خصوص عدم مشارکت در کلاسهاي آيين دانشجويي تذکرات لازم داده شده و دانشجوياني که بيش از 1/5 از کلاسهاي مذکور را غيبت داشته باشند از ارائه تسهيلاتي نظير خوابگاه، وام تحصيلي به مدت يک نيمسال ممانعت بعمل آيد. همچنين مقرر شد براي ترغيب دانشجويان گواهي مبني بر شرکت در اين کلاسها ارائه شود که اين گواهي در امتياز استفاده از تسهيلات رفاهي موثر واقع خواهد شد. (مصوبه 26 مورخ 93/7/1)

2- مقرر گرديد جهت تشکيل کلاسهاي آموزشي فوق برنامه اداره تربيت بدني با حداقل تعداد 15 نفر مبلغ 100/000 ريال براي هر نيمسال به عنوان حق مشارکت از دانشجويان دريافت گردد. (مصوبه 26 مورخ 93/7/1)

3-  با توجه به محدوديت هاي منابع صندوق رفاه در خصوص اعتبارات تسهيلات اعطايي به دانشجويان مقرر شد امور دانشجويي نسبت به تدوين شيوه نامه تخصيص وام با اولويت پرداخت به دانشجويان مستعد بي بضاعت اقدام نمايد. (مصوبه 26مورخ 93/7/1)

4- با توجه به شيوه نامه استفاده از فضاي مازاد خوابگاهي مقرر شد ميانگين معدل در دانشکده در بند امتياز مثبت معدل دانشجويان ملاک عمل قرار گيرد. همچنين داشتن پرونده در دبير خانه کميته انضباطي  نيز براي درخواست کنندگان امتياز منفي محسوب  مي گردد. و اجاره بهاي ظرفيت مازاد خوابگا ه ها براساس 5/1 برابر تعرفه اعلامي از طرف صندوق رفاه دانشجويان محاسبه گردد. (مصوبه 24 مورخ 93/2/16)

 


برخي از مصوبات و موارد مهم مطروحه در جلسات برگزار شده در شورای دانشجویی در پاييز 92 به شرح زير مي باشند:
1- بررسي افزايش استهلاک امکانات واگذار شده در خوابگاهها و راههاي رسيدگي سريع به اين موارد با توجه به تنگناهاي بودجه اي موجود
2- به منظور اجراي مصوبه پيشين شورا مبني بر اينکه با توجه به کاهش زمان دسترسي به رزرو يا کنسلي وعده هاي رزرو شده و به منظور کاهش هزينه وعده هايي که توسط دانشجويان رزرو شده و استفاده نمي شود به اداره تغذيه اجازه داده شده است از نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 به ازاي هر سه وعده عدم استفاده از غذاي رزرو شده توسط دانشجو مبلغ 20000 ريال از محل کارت تغذيه دانشجو کسر و به محل درآمد اختصاصي دانشگاه واريز گردد. 


بنا به مصوبه شوراي دانشجويي مورخ 91/12/22، به منظور ايجاد سرور و نشاط در بين دانشجويان و عدم تداخل با برنامه هاي آموزشي مقرر گرديد، مسابقات ورزشي بومي - محلي حدالامکان در هفته پاياني فروردين ماه و دو هفته ابتداي ارديبهشت ماه (بازه زماني 23 فروردين لغايت 13 ارديبهشت ماه) توسط اداره تربيت بدني با همکاري انجمن ورزشي برنامه ريزي و اجرا گردد.


بنا به مصوبه شوراي دانشجويي مورخ91/10/26 ، از اين به بعد کاردانشجويي به دانشجوياني که بيش از يک ترم مشروط شده يا حکمي از کميته انضباطي دريافت نموده اند تعلق نمي گيرد.

برخي مصوبات شوراي دانشجويي  در نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 

  • اداره خوابگاه ها جهت رفع دغدغه خود مبنی بر برگرداندن کلید یدک تحویل داده شده به دانشجویان بعد از تجربه روشهای گوناگون مبادرت به ایجاد باکس برای امانت گرفتن گوشی متقاضی نموده است. درخواست دبیر شورای صنفی به نمایندگی از دیگر تشکل ها مبنی بر اتخاذ راهکاری موازی با فرآیند قبلی مطرح و با توجه به اهمیت موضوع برگشت کلید یدک در اسرع وقت مقرر شد امکان به امانت گذاشتن مبلغ 50 هزار تومان بجای گوشی به صورت آزمایشی تا پایان نیمسال جاری اجرا گردد. تصمیم گیری نهایی بعد از اتمام مدت آزمایشی و دریافت بازخورد ها به اداره خوابگاه ها واگذار گردید.
  • موضوع هزینه اسکان مهمان غیر دانشجو در خوابگاه ها مطرح و مقرر شد اسکان دانشجویی دیگر دانشگاه ها با ارایه معرفی نامه در قالب گروهی یا انفرادی با تعرفه هر شب 15 هزار تومان امکان پذیر باشد. هزینه اسکان دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه دامغان تا حداکثر 6 ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی با تعرفه 50 درصد هزینه اسکان دانشجویان دیگر دانشگاه ها تعیین گردید. امکان اسکان این دسته از دانشجویان بعد از این زمان با تعرفه دانشجویان دیگر دانشگاه ها بلامانع اعلام گردید.
  • موضوع توزیع شیر نایلونی در محل خوابگاه ها به عنوان جایگزین وعده صبحانه مطرح و اعضا با توجه به اهمیت ویژه وعده صبحانه و به جهت ایجاد فرهنگ سحرخیزی و خوردن صبحانه در اول صبح ضمن تاکید بر ارایه صبحانه سالم و مغذی در محل سلف سرویس تاکید و با این موضوع مخالفت نمودند.
  • با توجه به انتقال اموال عمومی خوابگاهها (میز و صندلی سالن های مطالعه) توسط برخی دانشجویان به داخل اتاق ها مقرر شد ضمن تامین حداقل یک صندلی برای هر اتاق از پتانسیل مدیریت فرهنگی در جهت ارتقای فرهنگ استفاده صحیح از اموال خوابگاهها استفاده گردد. علاوه بر این مقرر شد اداره خوابگاهها نسبت به اطلاع رسانی منع انتقال اموال عمومی به اتاق ها اقدام و به این نکته تاکید نماید که لازم است اعضای یک اتاق در صورت مخالفت با انتقال اموال موضوع را سریعاً به سرپرست اطلاع دهند در هر صورت اگر اموال عمومی در یک اتاق رویت شد بعنوان جریمه برای هر فقره و برای هر عضو اتاق مبلغ 20 هزار تومان سند مالی ثبت گردد.
  •  موضوع تخلیه کپسول های آتش نشانی خوابگاههای پردیس و نورمحمد توسط برخی دانشجویان مطرح و پیشنهاد گردید نسبت به نصب دوربین مدار بسته از طریق حراست یا نصب دستگاه آژیر برای هرکپسول اقدام شود.
  • با توجه به آمار اعلام شده توسط مدیر دانشجویی در آذر ماه 97 در وعده شام 3384 پرس غذا رزرو شده اما دریافت نگردیده است مبلغ تحمیل شده به دانشگاه از این طریق 207.210.706 ريال است که با مدیریت اداره تغذیه در ارایه آمار مبلغ 79.086.354 ريال برگشت داده شده است. این آمار در وعده ناهار تعداد 1749 پرس و مبلغ تحمیلی 120.397.711 ريال است که 49.975.702 ريال آن از طریق مدیریت آمار و فروش غذاها برگشت داده شده است.
  • نظر به گزارش فوق و جهت جلوگیری از اسراف و هم چنین ارتقا و اشاعه فرهنگ استفاده درست و بهینه از بیت المال و یارانه تغذیه مقرر گردید ضمن اطلاع رسانی موضوع به دانشجویان از ابتدای نیمسال دوم 98-97 کسر ما به التفاوت مبلغ ژتون تا حداقل قیمت هر وعده غذایی از طریق پیامک به دانشجو اطلاع رسانی و از ابتدای اسفند 97 بلا فاصله بعد از اتمام ساعت توزیع غذا نسبت به کسرآن از حساب تغذیه دانشجو اقدام شود.

علاوه بر این مقرر شد بعد از تصویب هیات رییسه دانشگاه جمع مبلغ کسر شده براساس گزارش ماهانه اداره تغذیه در امور رفاهی دانشجویان و با نظر معاون و مدیر دانشجویی هزینه گردد.

همچنین مقررشد مبالغ از ابتدای نیمسال اول 98 به ماالتفاوت مبلغ ژتون با میانگین قیمت غذاهای هر وعده تغییر یابد. مبلغ ما به التفاوت برای اجرا از اول اسفندماه به شرح ذیل مصوب گردید.

صبحانه: 2750 تومان                                   ناهار: 5300 تومان                               شام: 3900 تومان

جهت کسب اطلاعات بيشتر شوراي تخصصي دانشجويي اينجا را کليک نماييد.

TOP