خوابگاه های غیر دولتی

"خوابگاه های غیردولتی" با عنايت به رشد روزافزون دانشجو در کشور و دغدغه دانشگاه ها در خصوص تأمين امکانات رفاهي دانشجويان و در راستاي تحقق سند چشم انداز 20ساله و قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص کاهش تصدي گري دولت و به استناد دستورالعمل اجرايي تأسيس و اداره خوابگاه هاي غيردولتي، دانشگاه دامغان با ياري خداوند و تلاش مسئولين دانشگاه، اقدام به معرفي متقاضيان تأسيس خوابگاه غير دولتي به مراجع ذيصلاح نموده است. الحمدلله نتايج تلاشها تاسيس تعداد 6 واحد خوابگاه غيردولتي به شرح :

1- خوابگاه آناهيتا                                          2- خوابگاه احسان

3- خوابگاه ريحانه                                          4- خوابگاه کوثر

5- خوابگاه نگين                                            6- خوابگاه محراب

جهت انتخاب دانشجويان شبانه و خارج از سنوات خوابگاهي بوده است. لازم به ذکر است دانشگاه به عنوان ناظر اجرايي اين خوابگاه ها جهت اتحاد رويه بين خوابگاه هاي غيردولتي و رفاه حال دانشجويان مبادرت به تنظيم موارد ذيل نموده است:

1- قرارداد اجاره

2- قرارداد اجاره مهمان

3- قوانين و مقررات خوابگاهي

 

جهت دانلود قراردادها و مجموعه قوانين خوابگاهي مي توان بر روي آنها کليک نمود. در ضمن با کليک بر روي نام هر خوابگاه اطلاعاتي همچون آدرس، امکانات، ميزان اجاره بهاي و ...قابل دسترسي خواهد بود.

نکته مهم: عقد هرگونه قرارداد خارج از چارچوب نمونه قراردادهاي فوق ممنوع بوده و مسئوليت هاي ناشي از آن متوجه شخص دانشجو و خوابگاهدار خواهد بود.

 

TOP