کاردانشجویی

آيين نامه ارائه تسهيلات دانشجويي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در قبال انجام خدمات

برای مشاهده دستورالعمل کاردانشجویی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اینجا را کلیک نمایید.

بنا به مصوبه شوراي دانشجويي مورخ 91/10/26 ،  کاردانشجويي به دانشجوياني که بيش از يک ترم مشروط شده يا حکمي از کميته انضباطي دريافت نموده اند تعلق نمي گيرد.

براي مشاهده واحدهاي متقاضي کاردانشجويي در دانشگاه دامغان و شرح وظايف هريک اينجا را کليک نماييد.

TOP