کاردانشجویی

آيين نامه ارائه تسهيلات دانشجويي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در قبال انجام خدمات

برای مشاهده دستورالعمل کاردانشجویی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اینجا را کلیک نمایید.

-بنا به مصوبه شوراي دانشجويي مورخ 91/10/26 ،  کاردانشجويي به دانشجوياني که بيش از يک ترم مشروط شده يا حکمي از کميته انضباطي دريافت نموده اند تعلق نمي گيرد.

- دستورالعمل همیار دانشجو به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ابلاغی در تاریخ 400/02/27 مطرح و با توجه به بند 4 ماده 3 و همچنین ماده 6  الف: در شورای دانشجویی مورخ 1400/03/11 مقرر شد امکان ثبت کار دانشجویی برای آندسته از دانشجویانی میسر باشد که دارای حکم انضباطی نبوده و در ترم گذشته یا بیش از دو ترم غیر متوالی مشروطی نداشته باشند.

براي مشاهده واحدهاي متقاضي کاردانشجويي در دانشگاه دامغان و شرح وظايف هريک اينجا را کليک نماييد.

TOP