سرای حضرت زينب (س)

متراژ:     3750 متر مربع

ظرفیت هر اتاق:    6-5 نفر

تعداد اتاق:     59

تعداد طبقات:     3

ظرفیت کل:     306

مقطع:     کارشناسی

شماره تماس:     02335220117

امکانات:    جهت مشاهده جزییات کلیک نمایید...

سرای الزهرا

متراژ: 3750 متر مربع

ظرفیت هر اتاق: 6-5 نفر

تعداد اتاق: 59

تعداد طبقات: 3

ظرفیت کل: 302

مقطع: کارشناسی

شماره تماس: 02335220117

امکانات:    جهت مشاهده جزییات کلیک نمایید...

سرای حضرت معصومه(س)

متراژ:     3750 متر مربع

ظرفیت هر اتاق:     6-5 نفر

تعداد اتاق:     59

تعداد طبقات:     3

ظرفیت کل:     303

مقطع:     کارشناسی

شماره تماس:     02335220117

امکانات:    جهت مشاهده جزییات کلیک نمایید...

سرای حضرت مريم (س)

متراژ:     3750 متر مربع

ظرفیت هر اتاق:     6-5 نفر

تعداد اتاق:     59

تعداد طبقات:     3

ظرفیت کل:     306

مقطع:     کارشناسی

شماره تماس:     02335220117

امکانات:    جهت مشاهده جزییات کلیک نمایید...

سرای حضرت خديجه(س)

متراژ:     3750 متر مربع

ظرفیت هر اتاق:    6-5-4-3 نفر

تعداد اتاق:     59

تعداد طبقات:     3

ظرفیت کل:     284

مقطع:     تحصیلات تکمیلی

شماره تماس:     02335220117

امکانات:    جهت مشاهده جزییات کلیک نمایید...

TOP