1-  اطلاع رسانی برنامه های اداره تربیت بدنی اعم از کلاس های فوق برنامه، تمرینات تیم های ورزشی،برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی از چه طریقی  می باشد؟

اطلاع رسانی از طریق

  • کانال تلگرام تربیت بدنی @sportdu
  • سایت اداره تربیت بدنی du.ac.ir
  • بردهای تربیت بدنی واقع در مجموعه های ورزشی سلمان فارسی و شقایق
  • پی گیری از طریق انجمن های ورزشی خوابگاهها و دانشکده ها و انجمن های ورزشی تخصصی

 

 

 2- ثبت نام کلاس های فوق برنامه از چه طریقی انجام می شود؟

          سامانه بوستان- قسمت ثبت رویداد های ورزشی

 

3- پرداخت هزینه کلاس های آموزشی و خدمات رفاهی ورزشی از چه طریقی انجام می شود؟

     پرداخت به صورت الکترونیک- سامانه بوستان

 

4- هزینه ثبت نام در کلاس های فوق برنامه و تمرینات تیم ها چقدر می باشد؟

در فعالیتهایی که دارای حق مشارکت می باشد، مبلغ حق مشارکت به صورت الکترونیک در فرآیند ثبت نام اخذ می گردد.

 

5- شرایط عضویت در تیم های ورزشی دانشگاه چگونه می باشد؟

  • ثبت نام در فعالیت مورد نظر
  • حضور فعال در تمرینات با حضور مربی
  • اخذ صلاحیتهای فنی و اخلاقی توسط ورزشکار

 

6- شرایط  عضویت در نهضت داوطلبین و انجمن های ورزشی چیست؟

حضور در اداره تربیت بدنی و ارائه درخواست

 انجام مصاحبه توسط کارشناسان تربیت بدنی

عضویت در صورت اخذ  صلاحیتهای فنی و اخلاقی

  • عضویت در انجمنهای ورزشی، از مسیر شرکت در انتخابات انجمنهای ورزشی صورت می پذیرد.

 

7- عضویت در تیمها و  شرکت در برنامه های ورزشی  دانشکده ها از چه مسیری امکانپذیر خواهد بود؟

از طریق انجمن ورزشی دانشکده ها

 

 

 

 

TOP