1- پول به حساب تغذیه واریز کرده ایم ولی شارژ انجام نشد؟

به بانک مراجعه نمایید و رسید تایید شده شماره پیگیری دار را به اتوماسیون بدهید تا شارژ انجام شود.

2- رزرو برای هفته بعد انجام داده ایم ولی ثبت نشد؟

درزمان رزرو حتما بعدا از رزرو کردن یکبار از سیستم خارج شده و سپس دوباره وارد شوید و رزروها را چک نمایید ممکن است به دلایل مختلف ازجمله نداشتن شارژ کافی و یا انتخاب های نادرست رزرو انجام نشود.

3- رمز فراموشی را نداریم و یا رمز فراموشی داریم ولی جواب نمیدهد؟

وارد سیستم شوید و در قسمتی که می خواهید خارج شوید گزینه رمز فراموشی موجد می باشد که از آن طریق رمز فراموشی جدید تعریف می نمایید لازم بذکر است رمز را 4 رقمی درنظر بگیرید

4- رمز ورود را فراموش کرده ایم؟

از قسمت بازیابی رمز و یا بامراجعه به اتوماسیون میتوانید رمز جدید دریافت کنید

5- مبلغ را شارژ کرده ام ولی کمتر شارژ شده است؟

قسمت مالی خود را بررسی نمایید احتمالا قبل از شارژ اعتبار شما منفی بوده است

6- رزرو انجام داده ام ولی مبلغ کمتر یا بیشتر کسر گردیده است ؟

قسمت مالی خود را با ماشین حساب بررسی و در صورت مشکل به اتوماسیون مراجعه نمایید.

7- ازکیفیت غذا ناراضی هستیم؟

حتما به ناظر مستقر در هربخش (خواهران و برادران) مراجعه و شکایت را مطرح نمایید

8- نظرات و پیشنهادات را چگونه اعلام نماییم؟

به صورت کتبی به مسئول اداره تغذیه تحویل دهید و یا در سامانه معاونت دانشجویی پیام ارسال گردد.

9- رزروهای پنج شنبه و جمعه اگر مشکل داشته باشیم چکار کنیم؟

تمامی رزروها را در ساعات اداری انجام بدهید تا درصورت مشکل بتوانید با مراجعه به اتوماسیون مشکل برطرف گردد.

TOP