1-به دانشجویان شبانه سرا تعلق میگیرد یا خیر ؟

در صورت داشتن ظرفیت خالی تعلق می گیرد.

2- ظرفیت اتاق ها در سراهای خواهران چند نفره می باشد ؟

در حال حاضر ظرفیت اتاق 5،6 نفره کارشناسی و 3،4 و 5،6 نفره دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

3- آیا برای دانشجویان بیمار اتاق های خاصی در نظر گرفته می شود؟

بله در هر سرا 3 اتاق با ظرفیت پایین تر به این افراد با ارائه مستندات پزشکی واگذار می شود..

4- به دانشجویان دختر تا چند نیمسال  سرا تعلق می گیرد؟

علاوه بر سنوات مندرج در دفترچه آزمون سراسری مربوط به دانشگاه دامغان،  در صورت داشتن ظرفیت تا پایان 8 نیمسال تحصیلی سرا تعلق می گیرد.

5- مسافت سراهای خواهران تا دانشگاه و سالن غذاخوری  چقدر می باشد ؟  

مسافت حدود 500 متر

6- دانشجویان هنگام ورود به سراها چه وسایلی باید به همراه داشته باشند؟

( رختخواب شامل بالش، پتو ، ملحفه و تشک – وسایل شخصی ، ظروف)

7- ساعت ورود و خروج دانشجویان دختر چگونه می باشد؟

در  نیمه اول سال ساعت خروج 5:30 ورود به سراها 21 و نیمه دوم سال ساعت خروج 6:00 ورود به سراها 20:30

9- سیستم گرمایشی و سرمایشی سراها چیست ؟

گرمایش شوفاژ و سرمایش کولر آبی

10- آیا در سراها امکان آشپزی هم وجود دارد ؟

بله در همه سراها آشپزخانه جهت آشپزی دانشجویان وجود دارد.

11-ساعت ورود وخروج دانشجویان پسرچگونه است؟

ساعت خروج5.30 ورود به سراها تا 24

12-مسافت سراهای دانشجویی پسر تا دانشگاه چقدر می باشد؟

سرای ابوذر واقع در سایت دانشگاه500متر وسرای نورمحمد رفت وآمد با سرویس نقلیه دانشگاه 15دقیقه

13- به دانشجویان پسر تا چند نیمسال  سرا تعلق می گیرد؟

علاوه بر سنوات مندرج در دفترچه آزمون سراسری مربوط به دانشگاه دامغان،  در صورت داشتن ظرفیت با اخذ امتیازات همچون معدل- امتیازات فرهنگی- شاهد و ایثارگر- وضعیت مالی ( تحت پوشش بودن نهاد های حمایتی)  سرا تعلق می گیرد.

14- دانشجویان پسرهنگام ورود به سراها چه وسایلی باید به همراه داشته باشند؟

( رختخواب شامل بالش، پتو ، ملحفه و تشک – وسایل شخصی ، ظروف)

15-ظرفیت اتاق ها چگونه می باشد؟

در سرای ابوذر ظرفیت اتاق ها4نفره ودر سرای نورمحمد ظرفیت اتاق ها1-2-4 می باشد.

16-به دانشجویان شبانه پسرسرا تعلق میگیرد یا خیر ؟

در صورت داشتن ظرفیت خالی تعلق می گیرد.

17-شرایط تخلیه خوابگاه پس از پایان امتحانات چگونه میباشد؟

دانشجویان هرساله بعد از امتحانات پایان سال تحصیلی ( تیرماه) می بایست نسبت به تخلیه اتاق و خروج لوازم از سراها اقدام نمایند.

18-   نحوه انتخاب اتاق در ابتدا چگونه است؟

اتاق ها برای دانشجویان ورودی توسط شخص دانشجو و به صورت الکترونیکی انتخاب می شود و معمولا در دهه اول مهرماه بازه ای جهت تغییر اتاق و انتخاب هم اتاقی به انتخاب دانشجو تعیین می گردد .

 

TOP