شرح وظایف اعضای شورای انضباطی

 

شرح وظايف دبير شورای انضباطي دانشگاه

  • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بركليه امور اجرائي شورای انضباطي .
  • تقسيم كار به اعضاء شورا بر حسب وظايف مربوطه .
  • ملاحظه كليه استعلام‎ها از دستگاههاي دولتي و پاسخ به آنها .
  • ملاحظـه كليه شكايات يا گزارشـات واصله در خصـوص دانشجـويان و صدور دستور ثبت دبيرخانه و ارجاع به کارشناسان در جهت كشف واقع.
  • دریافت و بررسی پرونده و ارجاع آن به کارشناس محترم.
  • صدور دستور بر دعوت از دانشجويان خاطي جهت تحقيقات و مصاحبه و اخذ دفاع .
  • استماع دفاعیات و توضیحات دانشجویان در صورت نیاز و درخواست .
  • دستور طرح پرونده و مستندات در شورای کمیته انضباطی جهت تصمیم گیری
  • تشكيل جلسات (با هماهنگي رؤساي محترم دانشكده‎ها) سخنراني و توجيه مقررات انضباطي و پرسش و پاسخ با دانشجويان دانشكده ها در جهت ارتقاء سطح آگاهي آنان .
TOP