مدیریت امور دانشجویی

حوزه مدیدیت امور دانشجویی به همراه ادارات تابعه خود با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای تأمین رفاه دانشجویان کمک موثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور براساس الگوی برنامه توسعه انجام می دهد.

 

واحدهای تابعه

اداره رفاه مسئولیت برقراری وام های صندوق رفاه دانشجویان و معرفی دانشجویان به خوابگاه ها را برعهده دارد و این امور را با هماهنگی بین مسئولین امور دانشجویی دانشکده ها و اداره آموزش دانشگاه انجام می دهد.

اداره تغذيه دانشگاه دامغان با هدف تامين غذاي دانشجويان و نظارت علمي بر کيفيت و کميت آن فعاليت مي نمايد.

اين اداره شامل دو بخش اداري و سالن هاي غذاخوري است. در بخش سالن هاي غذاخوري اين واحد، پيمانکار فعاليت مي نماید.

پیوندهای مرتبط

TOP