اهداف و رسالت

اهداف و رسالت

از آن جا که هدف اصلی از تاسیس دانشگاه ها، آموزش دانشجویان و شکوفایی استعداد های افراد جامعه است و انجام این مهم ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت های اجتماعی و معیشتی آنان دارد، این مدیریت با نظارت و برنامه ریزی به منظور ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان و تامین امکانات و تسهیلات رفاهی دانشجویان، دغدغه های دانشجو را در مسایل روزمره مانند تامین غذا و محل اسکان و .. به حداقل رسانده و محیط تحصیلی را به محیطی امن و آرام برای پرداختن به امور آموزشی تبدیل می نماید.

 

TOP