مصوبات شورا

گزیده ای از مباحث و مصوبات شورای دانشجویی

۱- با توجه به مشکلات عدیده ای که در خصوص رزرو غذای دانشجویی به ویژه ایام ماه مبارک رمضان و بدلیل بروز اشکال در سیستم دریافت و پرداخت به وجود می آید، مقرر گردید در شش ماه اول هر سال رزرو غذا تا ساعت ۲۴ سه روز پیش از هر وعده غذا صورت پذیرد.

۲- در خصوص کار دانشجویی حوزه ها مقرر گردید، مبلغ اختصاصی به کار دانشجویی تمامی حوزه ها در نیمسال بعدی با توجه به عملکرد هر حوزه در نیمسال جاری، توسط معاون دانشجویی مشخص و به مدیران حوزه های مذکور ابلاغ گردد.


 

برخي مصوبات شوراي دانشجويي  در نيمسال اول سال تحصيلي ۹۴-۹۳   

۱- با توجه به اهميت کلاسهاي آيين دانشجويي مقرر گرديد به دانشجويان در خصوص عدم مشارکت در کلاسهاي آيين دانشجويي تذکرات لازم داده شده و دانشجوياني که بيش از ۱/۵ از کلاسهاي مذکور را غيبت داشته باشند از ارائه تسهيلاتي نظير خوابگاه، وام تحصيلي به مدت يک نيمسال ممانعت بعمل آيد. همچنين مقرر شد براي ترغيب دانشجويان گواهي مبني بر شرکت در اين کلاسها ارائه شود که اين گواهي در امتياز استفاده از تسهيلات رفاهي موثر واقع خواهد شد. (مصوبه ۲۶ مورخ ۹۳/۷/۱)

۲- مقرر گرديد جهت تشکيل کلاسهاي آموزشي فوق برنامه اداره تربيت بدني با حداقل تعداد ۱۵ نفر مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ريال براي هر نيمسال به عنوان حق مشارکت از دانشجويان دريافت گردد. (مصوبه ۲۶ مورخ ۹۳/۷/۱)

۳-  با توجه به محدوديت هاي منابع صندوق رفاه در خصوص اعتبارات تسهيلات اعطايي به دانشجويان مقرر شد امور دانشجويي نسبت به تدوين شيوه نامه تخصيص وام با اولويت پرداخت به دانشجويان مستعد بي بضاعت اقدام نمايد. (مصوبه ۲۶مورخ ۹۳/۷/۱)

۴- با توجه به شيوه نامه استفاده از فضاي مازاد خوابگاهي مقرر شد ميانگين معدل در دانشکده در بند امتياز مثبت معدل دانشجويان ملاک عمل قرار گيرد. همچنين داشتن پرونده در دبير خانه کميته انضباطي  نيز براي درخواست کنندگان امتياز منفي محسوب  مي گردد. و اجاره بهاي ظرفيت مازاد خوابگا ه ها براساس ۵/۱ برابر تعرفه اعلامي از طرف صندوق رفاه دانشجويان محاسبه گردد. (مصوبه ۲۴ مورخ ۹۳/۲/۱۶)

 


برخي از مصوبات و موارد مهم مطروحه در جلسات برگزار شده در شورای دانشجویی در پاييز ۹۲ به شرح زير مي باشند:
۱- بررسي افزايش استهلاک امکانات واگذار شده در خوابگاهها و راههاي رسيدگي سريع به اين موارد با توجه به تنگناهاي بودجه اي موجود
۲- به منظور اجراي مصوبه پيشين شورا مبني بر اينکه با توجه به کاهش زمان دسترسي به رزرو يا کنسلي وعده هاي رزرو شده و به منظور کاهش هزينه وعده هايي که توسط دانشجويان رزرو شده و استفاده نمي شود به اداره تغذيه اجازه داده شده است از نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۳-۹۲ به ازاي هر سه وعده عدم استفاده از غذاي رزرو شده توسط دانشجو مبلغ ۲۰۰۰۰ ريال از محل کارت تغذيه دانشجو کسر و به محل درآمد اختصاصي دانشگاه واريز گردد. 


بنا به مصوبه شوراي دانشجويي مورخ ۹۱/۱۲/۲۲، به منظور ايجاد سرور و نشاط در بين دانشجويان و عدم تداخل با برنامه هاي آموزشي مقرر گرديد، مسابقات ورزشي بومي – محلي حدالامکان در هفته پاياني فروردين ماه و دو هفته ابتداي ارديبهشت ماه (بازه زماني ۲۳ فروردين لغايت ۱۳ ارديبهشت ماه) توسط اداره تربيت بدني با همکاري انجمن ورزشي برنامه ريزي و اجرا گردد.


بنا به مصوبه شوراي دانشجويي مورخ۹۱/۱۰/۲۶ ، از اين به بعد کاردانشجويي به دانشجوياني که بيش از يک ترم مشروط شده يا حکمي از کميته انضباطي دريافت نموده اند تعلق نمي گيرد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر شوراي تخصصي دانشجويي اينجا را کليک نماييد.